This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Goşgularyma

Dünýäde Türkmenistan

Diýilýän ilim barka,

Ilerde Köpetdagym,

Gaýrada çölüm barka,

(Her haýsynda birje düýp

Arça ýa selin barka),

Bir çümmük söýgi barka,

Bir zerre bilim barka,

Dag ysly, sähra ysly,

Gül ysly dilim barka

Siz biarzy bolmarsyňyz.

Kerim Gurbannepesow
Watan
Goşgy ilkinji gezek Oýlanma baýry kitabynda neşir edilýär.
söýgi bilen döredildi •