This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Gurbannazar Ezizow

Gurbannazar Ezizow - talantly türkmen şahyry, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi. Wikipedia

1940 - 1975

Gurbannazar Ezizow

Goşgular

söýgi bilen döredildi •